När kärnkraften i Tyskland avvecklades i förtid ledde det till skenande elpriser och ökat beroende av Ryssland. Kärnkraften behövs i klimatomställningen, skriver Christoffer Heimbrand, ordförande för Liberala studenter.
Läs hela debattartikeln här.