Klimatet behöver inte mer socialism och förstatliganden. Lösningen är istället stärkt äganderätt, mer frihandel och grön liberalism. Det skriver Christoffer Heimbrand och Willhelm Sundman från Liberala Studenter i en replik på S-studenternas debatt ”Arbetarrörelsens framtid är grön” i ETC.

Läs hela debattartikeln här.