Liberala studenter presenterar 10 förslag för den högre utbildningen
Liberala studenter släpper rapporten “10 förslag för en bättre högre utbildning”. I den lägger vi fram förslag som vi anser skulle förbättra den svenska högre utbildningen. Den svenska högskolan är i behov av förändringar för att kunna möta framtidens utmaningar.
Sabine Pettersson, Riksordförande, säger:
“Sverige har en god situation att bli en ledande kunskapsnation. För att nå dit måste vi förbättra förutsättningarna för högskolorna och studenter nu.”

Förslagen sträcker sig över flera områden inom högskolepolitiken. Ska den högre utbildningen i Sverige kunna bli bättre och vassare krävs reformer både för antagning och resurser. Dessutom måste kvaliteten på utbildningarna bli bättre och det krävs även reformer som underlättar för de som studerar och ska studera på våra högskolor.
Vidare säger Sabine:

“Högskolorna kan inte möta framtidens utmaningar om vi inte gör reella kvalitetssatsningar både när det kommer till resurser såväl som en säkerställd pedagogisk kvalitet.”

10 förslag för en bättre högre utbildning