Högskole- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson gav under 2016 särskilda utredare i uppdrag att se över hela antagningssystemet till högskolestudier på grundnivå. Detta uppdrag ledde till utredningen ”Tillträde för nybörjare – Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)”. Liberala studenter har med anledning av detta skickat in ett remissvar på utredningen.

Liberala studenter välkomnar utredningen om hur antagningssystemet till den svenska högskolan ska förändras och tillstyrker de flesta av förslagen i utredningen. Vi betonar vikten av ett transparent och lättförståeligt antagningssystem och välkomnar därför flera av förslagen. I grunden anser Liberala studenter att många av utredningens förslag är kloka men avstyrker förslagen gällande särskild behörighet och högskoleprovet.
Hela förslaget finns att läsa här: U201701213UH_Remissvar_Tillträdesutredningen