Memlist Plugin

medlemssystem memlist logo


Vi använder memlist medlemssystem för att underlätta våra föreningsadministration och hantering av medlemsregister. Informationen som sparas om våra medlemmar och användare i medlemssystemet är endast tillgänglig för vår förening och utvalda administratörer. Datan hanteras i enlighet med vår användarpolicy, och följer GDPR.

Medlemmar har möjlighet att granska och godkänna denna dokumentation under registreringen av medlemskap.

Säkerhet och persondata i medlemssystemet

All vår persondata i memlist medlemssystemet lagras inom sveriges gränser och vi använder AES 256-bit kryptering av lösenord och känslig användardata. Vi levererar en tjänst där vi satt säkerhetstänket i första rummet. Där medlemmen kan vara säker på att deras data är i rätta händer.

Medlemmar har enkel tillgång till ett eget utdrag på två sätt:

  • Genom inloggning på sitt eget medlemskonto och kan där ladda ner sin persondata.
  • Direkt förfrågan till ansvarig föreningen eller administratör för att erhålla ett fysiskt brev eller digitalt utskick.

Förbättrade tjänster genom medlemssystemet

Medlemssystem gör så att vi får möjlighet att ge dig som medlem och användare förbättrad service och interaktion med oss. Exempelvis genom förenklad betalning av medlemsavgift, förbättrad uppdatering av persondata och snabb förnyelse av medlemskapet via egen inloggning eller SMS och mail.

Detta är viktiga tjänster för att medlemmar ska kunna få snabb och enkel tillgång till alla våra tjänster, och att vi ska kunna hålla kontakt under medlemskapet.

Säkert deltagande via medlemssystemet

Genom memlist medlemssystem har vi även ett inbyggt biljettsystem för evenemang. Detta gör det enkelt att anmäla sig till evenemang i föreningen och erhålla digitala e-biljetter med QR-kod.

Detta skapar säkerhet både för oss, och för dig som medlem. Exempelvis genom att vi kan skanna av QR-koden på e-biljetterna, checka in deltagare och på så sätt verifiera att endast anmälda personer har fått tillträde.