Imorgon, på internationella kvinnodagen kommer Feministiskt Initiativ, Grön Ungdom och Vänsterpartiet att demonstrera tillsammans med Kommunistiska partiet. Japp, du läste rätt. De är medarrangörer för 8 mars-kommittén Stockholm. Kommunistiska partiet strävar efter en fullskalig socialistisk revolution. De förespråkar centralisering av all produktion och därmed avskaffande av all privat egendom. De hymlar inte med att detta står i direkt kollisionskurs med demokratin. Det är ett parti som i partiprogrammet skrivet att “I revolutionen erövrar arbetarklassen den politiska makten, krossar den borgerliga staten och ersätter den med sin egen statsmakt, arbetarstaten, för att med den som verktyg förhindra kontrarevolutionen och upprätta ett demokratiskt, socialistiskt samhälle”. De hymlar heller inte med att de är beredda på väpnad kamp i deras strävan mot en revolutionär diktatur. Det här är samma ideologi som lett till revolutioner i flera länder – och förstört samtligas ekonomier och dömt miljontals människor till döden och ännu fler till ett liv i förtryck. Varför tycker Vänsterpartiet, Grön Ungdom och Feministiskt initiativ att det är en lämplig organisation att ordna en manifestation tillsammans med? Hur går det ihop med den demokratiska trovärdigheten? Kommunismen sägs ibland vara en god tanke, som bara inte fungerar i praktiken. Är det verkligen så farligt, om det är lite missriktat fast de bara eftersträvar rättvisa och jämlikhet? Svaret är att ideologin har prövats gång på gång, och alltid lett till katastrofala resultat. Det sker av en anledning. Den centralplanering av ekonomin som kommunisterna vill införa fungerar inte. Människor rättar inte in sig efter de mönster som “arbetarstaten” anvisar, och olika problem uppstår. Människor kan sällan ta problemen i egna händer och lösa dem själva, eftersom kommunisterna avskaffat privat egendom. Därför uppstår brister på helt basala varor som mat, kläder och mediciner. Människor finner sig förstås inte i detta och börjar protestera. Då finns två alternativ. Tillåt privata lösningar att växa fram, och överge i praktiken kommunismen. Eller döm ut upprorsmakarna som fiender till revolutionen och slå ned protesterna med våld. Oroande är också tendensen att släta över problemen i de andra länderna, som Venezuela, Sovjet – till och med Nordkorea. På kommunistiska partiets hemsida går att läsa att de anser att Venezuelas befolkning har fått ett bättre liv efter den socialistiska revolutionen. En revolution som i tvärtom skapat ett enormt lidande hos befolkningen. De skriver också om hur de uppskattar Nordkoreas ståndaktighet i kampen mot imperialismen och för fred och försoning på den koreanska halvön. Det är svårt att bli mer verklighetsfrånvänd än det kommunistiska partiet är. Att förespråka så skadliga idéer är mer än välvillig okunnighet – det är direkt oansvarigt. Att Fi, Miljöpartiet och Vänsterpartiet demonstrerar med kommunister normaliserar en av de mest skadliga idéerna under 1900-talet, och vi förväntar oss bättre demokratisk trovärdighet än så. Anton Johansson, Riksstyrelseledamot Liberala Studenter Amanda Bengtsson Jallow, Ordförande Liberala Studenter Stockholm Oscar Matti, Riksstyrelseledamot Liberala Studenter