Trots sin centrala roll i demokratin åtnjuter den akademiska friheten i dagsläget långt ifrån ett godtagbart skydd. Politiskt tillsatta rektorer, brister i det kollegiala inflytandet och en tradition av stark statlig styrning är bara några exempel som gett Sverige en låg rankning i internationella studier, skriver riksordförande Hannes Snabb och högskolepolitisk talesperson Viktor Janrik i en replik i Altinget.

Läs hela debattartikeln här.