Senaste nyheter

Staten är inte hjälten i det här dramat

av Liberala Studenter | 17 februari, 2020

Liberala Studenter välkomnar en diskussion om klimatfrågan utifrån ideologiska utgångspunkter. För visst är klimatfrågan politisk, vem har sagt något annat? Men vi är övertygade om att det krävs marknadslösningar och inte “klassmedveten klimatpolitik” för att lösa klimatproblemen.

Läs LS-ordföranden Christoffer Heimbrand och Willhelm Sundman i ETC här.