Studenters psykiska ohälsa är ett samhällsproblem som måste tas på allvar. Det är en viktig fråga för oss i Liberala studenter, därför skriver Natalia Rylander, riksordförande, Oscar Matti, riksstyrelseledamot, och Anton Larne, ordförande Liberala studenter Uppsala i UNT och föreslår att man:
 Utökar samarbetet mellan Studenthälsan och fakulteterna för att nå ut med information och hjälp 

 Tillsätter mer resurser för att främja en god psykosocial miljö
 Inför en psykiatriambulans, för att människor i kris ska mötas av rätt kompetens
 Ökar informationssatsningar till undervisande personal om olika former av funktionsnedsättningar
Vill du läsa hela artikeln? Du hittar länken här