Liberala Studenter har under helgens årsmöte i Uppsala fattat beslut om massvis med liberal politik och även valt en ny riksstyrelse. Den nya styrelsens uppställning är:

Ordförande: Anton Johansson
Vice ordförande: Ida Arnstedt
Ledamot: Emma Bjarnevik
Ledamot: Christoffer Heimbrand
Ledamot: Victor Bolander

Följande årsmötesuttalande antogs vid riksårsmötet:

Europa står inför ett vägval. Ska vi välja öppenhet eller slutenhet? Frihet eller ofrihet? I Viktor Orbans Ungern hotas den akademiska friheten. Utbildningar som inte passar staten stoppas. Kurser som har att göra med sociala relationer mellan män och kvinnor, jämställdhet mellan könen och frågor om familj och demografi har fått strypt finansiering. Just nu slåss studenter i Budapest för den akademiska friheten. De har rest tält och ockuperat Kossuthtorget framför parlamentsbyggnaden i Budapest sedan förra helgen. Det fria ordet är en grundbult i liberalismen. Studenterna i Ungerns kamp slutar inte vid nationsgränserna och det är vår plikt som liberaler att stå upp för deras rätt till akademisk frihet. Europarlamentsvalet 2019 kommer bli ett val mellan nationalismen och liberalismen.

 

Riksstyrelsen ser fram emot att tillsammans med er medlemmar arbeta för ett mer liberalt Sverige!