Vår politik

Den ideologiska kompassen är Liberala studenters handlingsprogram och i vilken våra formella åsikter fastställs. Den ideologiska kompassen antas årligen under årsmötet, vilket är Liberala studenters högsta beslutande organ.

Ideologisk kompass 2017