Det räcker nu

Den psykiska ohälsan måste prioriteras, innan det är försent.

Psykisk hälsa är den enskilt viktigaste faktorn för ungas välmående. Samtidigt är satsningar för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa självfinansierade i längden. När unga mår bra kan de fokusera på sina studier och arbeten, samtidigt som färre bli sjukskrivna eller får andra besvär relaterade till psykisk ohälsa. Ingen som behöver hjälp och stöd för att må bättre ska lämnas efter.

Det behövs en konkret politik inom flera olika områden för att få en förändring. Det räcker inte med att enbart se till akutpsykiatrin, även om den är oerhört viktig. Den som drabbas av psykisk ohälsa ska mötas med omtanke och respekt samt ha stort inflytande över sin egen vård. Vid akut kris ska man mötas av vården, inte polisen. Samtidigt som vi behöver mer förebyggande åtgärder måste vårdkedjorna förbättras och köerna kortas. Den psykiska ohälsan måste prioriteras.

Det räcker nu. Vi vill se en förändring innan det är försent. Därför har Liberala Studenter valt psykisk ohälsa som vår högst prioriterade fråga.