Vi vägrar ingå i den sista generation som fritt får välja skola. För att lyckas med det måste 1990-talets friskolereform vårdas, det fria skolvalet värnas och vinst inte förbjudas, skriver Christoffer Heimbrand och Hannes Snabb, ordförande respektive utbildningspolitisk talesperson för Liberala studenter.

Läs hela debattartikeln här.