STATEN BORDE BIDRA TILL KLIMATOMSTÄLLNINGEN – INTE TILL KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 🌳

När dieselrabatten nu höjs blir det billigare att släppa ut. Det går tvärs emot klimatmålen och idéen om grön skatteväxling.

Det skriver Liberala Studenters Christoffer Heimbrand och Karl Vilén idag om på SVT Opinion.

Länk till artiklen här