Trots uttryckliga löften om att klimatet ska vara en prioriterad fråga lyser den med sin frånvaro i Liberalernas kommunikation. För att partiet ska överleva behöver de politiska förslagen vässas och frågan prioriteras. Liberalernas måste bli möjligheternas miljöparti, skriver riksordförande Christoffer Heimbrand i Aftonbladet.

Läs hela debattartikeln här.