Liberala Studenters årsmöte

Liberala Studenter genomförde årsmöte för 2022 i Gävle, 22-23 oktober. Under årsmötet antogs ny politik samt valde en ny riksstyrelse.