Vid Liberala studenters riksårsmöte den 25-26 november antogs följande årsmötesuttalande:

Den psykiska ohälsan ökar i samhället, inte minst bland studenter. Den som drabbas är inte längre en fri människa, det hindrar en från att uppnå sina mål, drömmar och att leva sitt liv till fullo.

Vi ser studenter som bor under otrygga och dyra förhållanden, som inte vet var de ska ta vägen när vårterminen startar. Denna otrygghet är oacceptabel.

Vi hör fruktansvärda vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp, från alla håll i samhället. Studentkorridorer och andra studiemiljöer är givetvis inte undantagna.

Idag hotas demokratin och vårt fria samhälle av auktoritära krafter. För att värna det öppna samhället behövs fria, starka individer som kan påverka sin situation och känna framtidstro.

Vår plikt som liberaler är att verka för att människor ska vara fria att sträva mot sina drömmars mål och styra över sina egna liv. Vi kommer därför arbeta för individens frihet oavsett om den begränsas på grund av psykisk ohälsa, dåliga system eller vidriga övergrepp. Liberala Studenters mål är därför att frihetsfrågor så som arbetet mot psykisk ohälsa, sexualbrott, fler bostäder för unga samt ökad trygghet ska bli centrala frågor under valåret 2018.